நம்பகத்தன்மையை

img

நம்பகத்தன்மையை இழந்த தேர்தல் ஆணையம்

மோடி அரசாங்கம், தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டபின்னர், தன்னுடைய குறுகிய அரசியல் ஆதாயத்திற்காக எதிர்க்கட்சியினர் மீது ஏவுவதற்கு அரசாங்கத்தின் மற்றுமொரு துறையையும் தற்போது பயன்படுத்தத் துவங்கியிருக்கிறது

;