நமணசமுத்திரத்தில்

img

புதுக்கோட்டையை அடுத்த நமணசமுத்திரத்தில் பஞ்சாலை

புதுக்கோட்டையை அடுத்த நமணசமுத்திரத்தில் பஞ்சாலைத் தியாகி சண்முகத்தின் 52-வது நினைவுதினத்தை முன்னிட்டு அவரது நினைவிடத்தில் புதன்கிழமை அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.

;