தும்பலஅள்ளி

img

எண்ணெகொள்புதூர்- தும்பலஅள்ளி அணைக்கட்டு நீர் திட்டம் தருமபுரி திமுக வேட்பாளர் எஸ்.செந்தில்குமார் வாக்குறுதி

எண்ணெகொள்புதூர்- தும்பலஅள்ளி அணைக்கட்டு நீர் திட்டம் அமைக்கப்படும் எனதருமபுரி நாடாளுமன்ற தொகுதிதிமுக வேட்பாளர் எஸ்.செந்தில்குமார் வாக்குறுதி அளித்தார்.

;