சுடுவீர்கள் மகாத்மாவை

img

நெஞ்சம் துடிக்கவில்லையா மோடி? எத்தனை முறை சுடுவீர்கள் மகாத்மாவை?

மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியின் நாகை நாடாளுமன்றத் தொகுதி வெற்றி வேட்பாளர் எம்.செல்வராஜை

;