சர்வாதிகாரமா

img

ஜனநாயகமா? சர்வாதிகாரமா?

சுதந்திரப் போராட்டக் காலத்திலும் அதற்குப்பிறகும் கண்ணீரும் செந்நீரும் சிந்தி தொழிலாளர்கள் போராடிப்பெற்ற உரிமைகளையெல்லாம் பறித்திடும் நோக்கத்தோடு...

;