வியாழன், ஜனவரி 21, 2021

சட்டம் ஒழுங்கை

img

காக்கவா? காவு வாங்கவா?

சட்டம் ஒழுங்கை காப்பாற்றுகிறோம் என்ற பெயரிலும் நீதிமன்ற உத்தரவை அமல்படுத்து கிறோம் என்ற பெயரிலும் தமிழக காவல்துறையி னரின் அத்துமீறிய நடவடிக்கைகளால் உயிரி ழப்போர் எண்ணிக்கை அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது.

;