ஏ.கே.பி.சின்ராஜ்

img

விவசாய கடன் தள்ளுபடி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்

அனைத்து விவசாய கடன்களும் தள்ளுபடி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கொமதேக வேட்பாளர் ஏ.கே.பி.சின்ராஜ் வாக்குறுதி

img

மல்லசமுத்திரம் ஒன்றியத்தில் கொமதேக வேட்பாளர் ஏ.கே.பி.சின்ராஜ் வாக்கு சேகரிப்பு

நாமக்கல் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் கொமதேக வேட்பாளர் ஏ.கே.பி.சின்ராஜ் மல்லசமுத்திரம் ஒன்றியத்தில் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார்.

;