உறுதி செய்வோம்

img

சிபிஎம் வேட்பாளர் பி.ஆர்.நடராஜனின் வெற்றியை உறுதி செய்வோம்

சிபிஎம் வேட்பாளர் பி.ஆர்.நடராஜனின் வெற்றியை உறுதி செய்வோம் என கோவையில் நடைபெற்ற மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் செயல் வீரர்கள் கூட்டத்தில் சூளுரைக்கப்பட்டது.

;