வெள்ளி, பிப்ரவரி 26, 2021

world

img

அமெரிக்காவில் 6 கால்கள் 2 வால்களுடன் பிறந்த நாய் குட்டி

அமெரிக்காவில் ஆச்சரிய மூட்டும் வகையில் 6 கால்களுடன் ஒரு நாய் குட்டி பிறந்துள்ளது.
அமெரிக்காவின் ஓக்லஹோமா நகரில் 6 கால்கள், 2 வால்கள், மற்றும் 2 இனப்பெருக்க உறுப்புடன் நாய்குட்டி ஒன்று பிறந்துள்ளது. ஸ்பின்னா பிபின்டா என்ற தண்டுவட பாதிப்புடன் இந்த நாய்க்குட்டி பிறந்திருப்பதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். உலகிலேயே 6 கால்களுடன் நாய்க்குட்டி பிறந்து உயிருடன் இருப்பது இந்த நாய்குட்டியாகத்தான் இருக்கும் என்று மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். 
இந்த நாய்க்குட்டி தற்போது நலமுடன் இருப்பதாக மருத்துவர்கள் முகநூல் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளனர். 

;