tamilnadu

img

சிஐடியு அகில இந்திய மாநாடு எழுச்சியுடன் துவங்கியது

சிஐடியு மாநாட்டுக் கொடியை  ஏற்றுகிறார் டாக்டர் ஹேமலதா

 

மலர்களின் வரவேற்பு

 

திண்டுக்கல் சக்தி கலைக்குழுவின் போர்ப்பரணி

 

மாநாட்டுத் துவக்க விழாவில் பங்கேற்ற குழந்தைகளும், தலைவர்களும்.

;