வியாழன், செப்டம்பர் 23, 2021

politics

img

பொதுச் செயலாளர் மேசையிலிருந்து...

யுஏபிஏவுக்கு எதிரான போராட்டம் தொடரும். கேரளத்தில் ஏற்பட்ட பிரச்சனையில் யுஏபிஏ சட்டத்தின்கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள வழக்குகளை திரும்பப்பெறும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்....

;