வியாழன், செப்டம்பர் 23, 2021

politics

img

பொதுச் செயலாளர் மேசையிலிருந்து...

தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு தயாரிப்பதற்கான முதல் நடவடிக்கை; 2003ம் ஆண்டு குடியுரிமை விதிகளின்படி இது அமலாக்கப்பட இருக்கிறது. இந்த உண்மையைத்தான் மறைக்கப் பார்க்கிறார்கள். ....

;