திங்கள், செப்டம்பர் 27, 2021

india

img

நாட்டின் இளம் வயது மேயர் திருவனந்தபுரம் மாணவி.... ஆர்யா....

அமைப்பு ரீதியாக மாணவர் சங்கத்திலும், பாலர் சங்கத்திலும் தான் பெற்றுள்ள அனுபவம் மாநகராட்சியை நிர்வகிப்பதற்கு உதவும்....

img

விவசாயிகளை வீதிக்கு தள்ளிய வேளாண் சட்டங்களை ரத்து செய்க.... பொருளாதார வல்லுநர்கள் கடிதம்....

விவசாயக்குழுக்களுடன் முறையான பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்த வேண்டும் என்றும் மத்திய அரசிடம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது....

img

போராடும் விவசாயிகளின் சமூகவலைதள பக்கம் முடக்கம்.... முகநூல் நிறுவனம், அம்பானிக்கு வாலிபர் சங்கம் கடும் கண்டனம்....

தற்செயலான நிகழ்வு அல்ல என இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கம் கருதுகிறது....

img

சிறுபான்மை ஆய்வாளர்கள் ஆராய்ச்சி நிதி பெற தகுதிகளில் மாற்றம்.... பல்கலை.மானியக்குழு அறிவிப்பு

யுஜிசி-நெட்- ஜேஆர்எஃப்., சிஎஸ்ஐஆர்-நெட்- ஜேஆர்எஃப். தகுதித்தேர்வுகளில் தேர்ச்சி மற்றும் பல்கலைக்கழகங்கள்....

Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page
;