புதன், நவம்பர் 25, 2020

india

img

இந்நாள் மே 30 இதற்கு முன்னால்

1431 - பின்னாளில் புனிதராக்கிய அதே கத்தோலிக்கக் கிறித்தவத்தால், மதக்கட்டுப்பாடுகளை மீறுதல், மாந்திரீகம் உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுகளின் அடிப்படையில் ஜோன்-ஆஃப்-ஆர்க் உயிருடன் எரிக்கப்பட்டதாகக் கூறப் படுகிற நாள்

;