வெள்ளி, பிப்ரவரி 26, 2021

india

img

இந்நாள் மார்ச் 26 இதற்கு முன்னால்

1169 - சிலுவைப் போர்களின்போது, இவரை எதிர்த்துப் போரிடுவதற்கா கவே ‘சலாதின் வரி’ என்பதை இங்கிலாந்து விதிக்குமளவுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக விளங்கிய சலாதின், எகிப்தின் முதலமைச்சராக (விஸியர்) பதவியேற்றார்.

img

இந்நாள் மார்ச் 25 இதற்கு முன்னால்

1957 - ரோம் ஒப்பந்தம் என்று குறிப்பி டப்படும், ‘ஐரோப்பிய பொருளாதாரச் சமூகத்தை நிறுவும் ஒப்பந்தம்’, பிரான்ஸ், இத்தாலி, மேற்கு ஜெர்மனி, பெனலக்ஸ் (பெல்ஜி யம், நெதர்லாந்து, லக்ஸம்பர்க்) ஆகிய நாடுகளி டையே ரோமில் உருவானது.

img

கொரோனா அச்சுறுத்தல் : நாட்டின் 75 மாவட்டங்களின் எல்லைகள் மூட முடிவு

கொரோனா அச்சுறுத்தல் காரணமாக வரும் மார்ச் 31 வரை, நாட்டில் உள்ள 75 மாவட்டங்களின் எல்லைகள் மூட மத்திய அரசும், மாநில அரசும் இணைந்து முடிவெடுத்துள்ளது.

img

கொரோனா வைரஸ் மருந்து 6 மாதங்களில் சந்தைக்கு வரும்... ‘சிப்லா’ மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனம் தகவல்

கொரோனா வைரஸூக்கு மருந்து கண்டுபிடித்த முதல் நிறுவனமாக இந்தியாவைச் சேர்ந்த ‘சிப்லா’ இருக்கும்....

Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page
;