புதன், செப்டம்பர் 23, 2020

strives

img

சில்லரை வணிகத்தை பாதுகாக்க முனைப்புடன் போராடுவது மார்க்சிஸ்ட் கட்சியே!

தமிழகத்திலும், இந்தியாவிலும் சில்லரை வணிகம் உள்ளிட்ட சுய தொழில்களை பாதுகாப்போம்; சில்லரை வணிகத்தை அழிவின் விளிம்புக்கு தள்ளிய உலக வர்த்தக ஒப்பந்தத்திலிருந்து நாட்டை விடுவிப் போம்

;