புதன், டிசம்பர் 2, 2020

Mess

img

இறுதிப் பருவத் தேர்வு குளறுபடி.. அண்ணா பல்கலை. புது விளக்கம்...

90 விழுக்காட்டிற்கு மேல் மாணவர்கள் எந்தவித தொழில்நுட்ப பிரச்சனை இல்லாமல் தேர்வு எழுதியுள்ளனர்....

img

மக்களோடு நேரடித் தொடர்பு கொண்ட மூன்றாவது அரசாங்கமே உள்ளாட்சி.... குழப்பம், குளறுபடிகள் நீக்கி டிசம்பரிலேயே தேர்தல் நடத்துக: ஜி.ராமகிருஷ்ணன்

கிராமப்புற உள்ளாட்சி மன்றங்களைப் போல் அல்லாமல், நகர்ப்புற உள்ளாட்சி மன்றங்கள் ஓர் ஒருங்கிணைந்த சட்டத்தின் கீழ் இன்னும் கொண்டு வரப்படாமல் இருக்கின்றன....

;