வியாழன், பிப்ரவரி 25, 2021

1768 - கலைக்களஞ்சியம்

img

இந்நாள் டிச. 10 இதற்கு முன்னால்

1768 - கலைக்களஞ்சியம் என்றதும் முதலில் நினைவுக்கு வரக்கூடியதும், உலகில் மிகநீண்ட காலமாக (244 ஆண்டுகளுக்கு) அச்சிலிருந்ததுமான ‘என்சைக்ளோப்பீடியா பிரிட்டானிக்கா’வின் முதல் பதிப்பு விற்பனைக்கு வந்தது.

;