14th universa

img

கோவை உட்பட நாடு முழுவதும் 14 உலகத்தரம் வாய்ந்த பல்கலைக்கழகம்

கோவை உட்பட நாடு முழுவதும் 14 உலகத்தரம் வாய்ந்த பல்கலைக்கழகம் அமைக்க 2008இல் யுபிஏ-1அரசு நாடாளுமன்றத்தில் சட்டம் இயற்றியது. இதற்காக 1750 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டது

;