விவசாயிகளின் வருமானத்திற்கு

img

வேளாண் துறையை கார்ப்பரேட்மயமாக்காதே! விவசாயிகளின் வருமானத்திற்கு உத்தரவாதம் அளித்திடுக!

, பெரும்பான்மையான மாநில அரசுகளோ ஆய்வு எதனையும் மேற்கொள்ளவோ, அவ்வாறு பாதிப்புக்கும் இழப்புக்கும் ஆளான விவசாயிகளுக்கு இழப்பீடுகள் வழங்கவோ முன்வரவில்லை....

;