செவ்வாய், மார்ச் 2, 2021

பொழுதளந்த தூயவர்

img

தொண்டால் பொழுதளந்த தூயவர் தோழர் ஏ.நல்லசிவன் நூற்றாண்டு துவக்கம்....

கட்சியின் சார்பிலும், தொழிற்சங்கத்தின் சார்பிலும் பலமுறை அவர் வெளிநாட்டு பயணங்களை மேற்கொண்டார்....

;