பிரசாந்த் பூஷண்

img

நீதிபதிகளின் நடத்தையை விமர்சிப்பது நீதிமன்ற அவமதிப்பு ஆகாது.... கருத்துச் சுதந்திரம், விமர்சன உரிமை நீதித்துறைக்குத்தான் பலம்

அதிகாரத்திற்கு பயந்து குடிமக்கள் வாழும் ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்க முடியாது....

;