பல்கலை.யுடன்

img

ஸ்பெயின் பல்கலை.யுடன் விஐடி புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்

கல்வி, ஆராய்ச்சிப் பணிகள், மாணவர்கள், பேராசிரியர்கள் பரிவர்த்தனைக்காக வேலூர் விஐடி பல்கலைக்கழகம் ஸ்பெயின் நாட்டின் யுசிஎல்எம் பல்கலைக்கழகத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.

;