சுப.உதயகுமாரன்

img

பாசிச அரசுகள்.... (நாஜி அரசு தொடர்பான சிறப்பு கட்டுரை)

பாசிசம், அணுத்துவம் எனும் இரண்டுமே மனித உயிர்களின் மாண்பினை, மனித கண்ணியத்தை ஒரு பொருட்டாகப் பார்ப்பதில்லை....

img

பாசிச அரசுகள்.... (ஹிட்லர், முசோலினியின் அழிவுப்பாதை வரலாறு)

பாசிசம், அணுத்துவம் எனும் இரண்டுமே மனித உயிர்களின் மாண்பினை, மனித கண்ணியத்தை ஒரு பொருட்டாகப் பார்ப்பதில்லை....

;