வியாழன், பிப்ரவரி 25, 2021

சந்தேகம்

img

ஓய்வுபெற்ற பிறகு அரசுப் பதவி பெற்றால் நீதிபதிகள் மீது சந்தேகம் வரத்தான் செய்யும்!

சிறுபான்மையினர் உட்பட தாழ்த்தப் பட்ட மற்றும் ஒடுக்கப்பட்ட வகுப்பினரின் உரிமைகளை பாதுகாக்கும் பக்கம் உச்சநீதிமன்றம் நிற்க வேண்டும்....

;