திங்கள், மார்ச் 1, 2021

ஐஐடி நுழைவு

img

புளியங்கொம்பைப் பிடிக்கலாமே..?

ஐஐடி நுழைவுத் தேர்வு மற்றும் மருத்துவப் படிப்புக்கான நீட் தேர்வு ஆகியவை மாணவர்களின் விருப்பத்துக்கு மாறாக தமிழகத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன

;