என நாளுக்கு

img

சேவகன், காவலாளி என நாளுக்கு ஒரு வேடத்தில் மோடி உ.வாசுகி குற்றச்சாட்டு

மக்களிடம் அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாமல் சேவகன், காவலாளி என நாளுக்கு ஒருவேடமிட்டு மோடி மக்களை ஏமாற்றி வருவதாக சிபிஎம்மத்தியக்குழு உறுப்பினர் உ.வாசுகி குற்றம்சாட்டினார்.

;