வெள்ளி, பிப்ரவரி 26, 2021

politics

img

சிறையில் இருப்பதை பெருமையாக கருதுகிறேன்....

விவசாயிகள் போராட்டத்தை ஆதரிப்பது தேச துரோகம் எனில் அதற்காக நான் சிறையில் இருப்பதை பெருமையாக கருதுகிறேன்.

நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞர் மூலமாக பெங்களூரு மாணவி திஷா ரவி
 

;