வியாழன், ஜனவரி 28, 2021

india

img

தென்னிந்தியாவிலும்  பெயர் மாற்றம்..

“வட மாநிலங்களில் முஸ்லிம்களால் வைக்கப் பட்ட அலகாபாத், பைசாபாத் பெயர்களை பிரக்யா ராஜ், அயோத்யா என்று மாற்றியது போல, தென்னிந்தியாவிலும் ஹைதராபாத்தை ‘பாக்யா நகர்’ எனமாற்ற வேண்டும். இதற்கு எங்களின் ஆதரவுஉண்டு” என்று சாமியார்கள் சங்கத் தலைவர் நரேந்திர கிரி கூறியுள்ளார்.

;