Browsing: மாணவர் சங்க மாநில மாநாட்டினை முன்னிட்டு போதை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு சைக்கிள் பிரச்சாரம்

நாமக்கல்
0

நாமக்கல், இந்திய மாணவர் சங்கத்தின் 25 ஆவது மாநில மாநாட்டினை முன்னிட்டு நாமக்கல்லில் போதை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு சைக்கிள் பிரச்சாரம்…