nirf 2019 ranking

img

சிறந்த கல்வி நிறுவனங்களின் தரவரிசை பட்டியலில் சென்னை ஐஐடி சாதனை!

தேசிய அளவில் சிறந்த கல்வி நிறுவனங்களின் தரவரிசை பட்டியலில் சென்னை ஐஐடி முதலிடத்தைப் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளது.

;