வியாழன், செப்டம்பர் 23, 2021

late right-wing

img

குடியரசு தின விழாவை சிறுமைப்படுத்திய மோடி அரசு... கடைந்தெடுத்த வலதுசாரி பிற்போக்குவாதி போல்சானரோவுக்கு சிவப்புக் கம்பள வரவேற்பு

போதுமான அளவுக்கு ராணுவம் மக்களைக் கொல்லாததே அதற்கு காரணம். இன் னும் ஒரு முப்பதாயிரம் மக்களைக் கொன்றிருக்க வேண்டும்...

;