வெள்ளி, பிப்ரவரி 26, 2021

Ration shops in 100 days

img

100 நாட்களில் ரேசன் கடைகள்....? - ஜி.எஸ்.அமர்நாத்

நாடு முழுவதும் ஒரே குடும்ப அட்டை முறையைக் கொண்டு வர மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு ஓராண்டு கெடு விதித்துள்ளது. நூறு நாட்களுக் குள் தொடங்கப்பட வேண்டிய திட்டங்களில் இதையும் ஒன்றாக வைத்து உள்ளது.

;