புதன், டிசம்பர் 2, 2020

New interpretation

img

இறுதிப் பருவத் தேர்வு குளறுபடி.. அண்ணா பல்கலை. புது விளக்கம்...

90 விழுக்காட்டிற்கு மேல் மாணவர்கள் எந்தவித தொழில்நுட்ப பிரச்சனை இல்லாமல் தேர்வு எழுதியுள்ளனர்....

img

குடியுரிமை சட்டம்: உள்துறை அதிகாரி புது விளக்கம்

பஞ்சாப், சத்தீஸ்கர், மத்தியப்பிரதேச மாநில முதல்வர்களும் இதனை தங்கள் மாநிலங்களில் அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று குறிப்பிட்டனர்.....

;