மைதானம்

img

ஆக்கிரமிப்பின் பிடியில் கடலூர் மஞ்சைநகர் மைதானம்

ஆக்கிரமிப்பின் பிடியில் உள்ள கடலூர் மஞ்சைநகர் மைதானத்தை பாதுகாக்க நட வடிக்கை எடுக்க வேண்டும்என கடலூர் குடி யிருப்போர் நலச் சங்கம் வலியுறுத்தி யுள்ளது.

;