திங்கள், செப்டம்பர் 20, 2021

திரைவிமர்சனம்

img

லாபம்.... திரைவிமர்சனம்...

மார்க்சின் பங்களிப்புகளிலேயே மிக முக்கியமானது முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறையில் உபரி மதிப்பு எங்கிருந்து தோன்றுகிறது என்பதைக்  கண்டறிந்து விளக்கியதுதான்......

;