கொள்ளை

img

வெளிச்சத்திற்கு வந்த குஜராத் ரேசன் கடை ஊழல்.... பயனாளிகளின் ரேகையைப் பயன்படுத்தி கொள்ளை

1100-க்கும் மேற்பட்ட விரல் ரேகை அச்சுக்களை, சைபர் கிரைம் போலீசார் தற்போது கைப்பற்றியுள்ளனர்....

;