கடும் தண்டனை

img

குற்றவாளிகளுக்கு கடும் தண்டனை பெற்றுத் தர சிபிஎம் வலியுறுத்தல்....

எங்கள் வீட்டில் செல்லமாக வளர்ந்த பிள்ளையை இழந்து தவித்து வருகிறோம். எங்களுக்கு நிதி தேவையில்லை....

img

சமூக ஊடகங்களில் அவதூறு பரப்பினால் கடும் தண்டனை

சமூக ஊடகங்களில் மதம், சாதி அமைப்புகள் மற்றும்தனிப்பட்ட நபர்கள்குறித்து தவறான அவதூறான பேச்சு,கருத்துக்கள், படங்கள், காட்சி, கருத்துப் பதிவுகள் ஆகியவற்றை உருவாக்கி பதிவேற்றுதல் சட்டப்படி குற்றமாகும்.

;