இங்கு இடமில்லை

img

மதப் பிரிவினைவாதிகளுக்கு இங்கு இடமில்லை : பினராயி விஜயன்

சமத்துவத்துக்குமான ஜனநாயக போராட்ட முனைகளில் காந்தி இடம்பெறுவது, அவர் உயர்த்திப்பிடித்த மதிப்பீடுகளின் சக்தியை காட்டுவதாகும்....

;