ஆர். ராஜாங்கம்

img

ஜனநாயகப் படுகொலை செய்த பாஜகவுக்கு புதுவை மக்கள் பாடம் புகட்டுவார்கள்...

வியாபாரமே நடைபெறுவதில்லை என்றும் தொழிலும் முடங்கிவிட்டது என்றும் குமுறினார்கள்....

;