world

img

572 கி.மீ. தொலைவிற்கு எரிவாயுக் குழாய்த்திட்டம் அர்ஜெண்டினாவில் நிறைவு

572 கி.மீ. தொலைவிற்கு எரிவாயுக் குழாய்த்திட்டம் அர்ஜெண்டினாவில் நிறைவு பெற்றிருக்கிறது. மக்களின் அத்தியாவசியத் தேவைகளை நிறைவு செய்யும் நோக்கத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்தக் குழாய்த்திட்டம், 50 ஆயிரம் புதிய வேலைகளை உருவாக்குவதோடு, பல நூறு கோடி டாலர் மதிப்பிலான அந்நிய செலாவணியை சேமிக்கவிருக்கிறது.

;