வியாழன், ஜனவரி 28, 2021

tamilnadu

img

ஏசி அறையில் இருந்து  கொண்டு பேசக் கூடாது..

“கபில்சிபல் ஏ.சி. அறையில் அமர்ந்துகொண்டு பேசாமல், களத்தில் இறங்கி பணி செய்ய வேண்டும். முடியாவிட்டால், வேறு கட்சியில் சேர்ந்து கொள்ளலாம். தனிக்கட்சி ஆரம்பிக்கும் சுதந்திரமும் அவருக்குஉள்ளது என்று காங்கிரஸ் எம்.பி. ஆதிர் ரஞ்சன் சவுத்ரி விமர்சித்துள்ளார்.

;