வியாழன், செப்டம்பர் 23, 2021

tarrif

img

22 சுங்கச்சாவடிகளில் கட்டண உயர்வு அமல்

தமிழகத்தில் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்தில் 22 சுங்கச் சாவடிகளில் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டது. மீதமுள்ள 22 சுங்கச்சாவடிகளின் கட்டணம் திங்களன்று நள்ளிரவு முதல் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது

;