வியாழன், பிப்ரவரி 25, 2021

pakistan

img

காஷ்மீர், ஜுனாகத்தை இணைத்து பாகிஸ்தான் புதிய வரைபடம்.... சர்மா ஒளியைத் தொடர்ந்து இம்ரான் கானும் பிரச்சனை

புதிய வரைபடத்தில், காஷ்மீர்,ஆசாத் காஷ்மீர், கில்கிட் பால்டிஸ்தான் உள்ளது.....

;