புதன், டிசம்பர் 2, 2020

kerosene

img

மண்ணெண்ணெய் கொள்முதல் முற்றிலுமாக நிறுத்தம்?

குஜராத்தில் 7, கர்நாடகத்தில் 11, ஒடிசாவில் ஒன்று, பஞ்சாப்பில் 2, தமிழ்நாட்டில் 4, உத்தரப்பிரதேசத்தில் 3 என்ற எண்ணிக்கையில் ஒப்பந்தங்கள்கைவிடப்பட்டுள்ளன....

;