constantly bad

img

பொருளாதார வளர்ச்சி தொடர்ந்து மோசம்... பாக்., இலங்கையோடு போட்டி போடும் இந்தியா

இந்தியாவின் வளர்ச்சி விகிதம் குறைவாகவே இருக்கும்.பாகிஸ்தான் மற்றும் இலங்கையை காட்டிலும் கீழே....

;