வியாழன், செப்டம்பர் 23, 2021

Referendum

img

ஐரோப்பிய நாடாளுமன்றத்தில் இன்று வாக்கெடுப்பு... இந்தியாவின் சிஏஏ-வுக்கு எதிராக தீர்மானம்

ரினீவ் ஐரோப்பா குரூப் உள்ளிட்ட ஐந்து குழுக்கள் தாக்கல் செய்திருந்த இந்த கூட்டுத் தீர்மானத்தின் மீது.....

;