வெறுப்பை

img

வெறுப்பை உமிழ்பவர்களைக் கைது செய்க: சிபிஎம்

பாஜக, மதவெறித் தீயைக் கூர்மைப்படுத்திட வேண்டும் என்று மிகவும் ஆபத்தான பாதையைத் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறது....

img

மதத்தலைவர்களே சமூகத்தில் வெறுப்பை விதைக்கிறார்கள்...

ற்போது நடித்துவரும் தொலைக்காட்சித் தொடர்கள்கூட, மனிதர்களின் உளப்பாங்கு, மானுடப் பண்புகள் மற்றும் நடத்தை மேம்பாடு ஆகிய அம்சங்களை வலியுறுத்துவதுதான்....

img

வெறுப்பை விதைக்கிறார்கள்

மக்களவைத் தேர்தலுக்கான பிரச்சாரத்தில் பாஜக பரிவாரம் பகைமை விதைகளை தூவியும், குறுகிய தேசிய இனவெறியை தூண்டும் வகையிலும் பேசி வருகிறது.

;