மதமும்

img

பயங்கரவாதிகளுக்கு மதமும் இல்லை, மனிதமும் இல்லை

இலங்கை குண்டு வெடிப்புகளுக்கு கண்டனம் தெரிவித்துகண்டி ஃபோறம் எனும் அமைப்பு சார்பில்இலங்கையின் மதிப்புமிகு முஸ்லிம்பேராசிரியர்கள் இணைந்து வியாழனன்று அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளனர்.

img

மாண்டவர் மீண்டும் வருவார்…!

விடுதலை பெற்று எழுபது ஆண்டுகள் வீணாய்ப் போனது!-நாட்டில கெடுதலை சாதியும் மதமும் மோதிக் கெட்டுப் போனது! ஆலைகள் சாலைகள் எல்லாம் இங்கே தனியார் ஆனது!-நாட்டில் நாளைய இளைஞர் கூட்டம் கெட்டு வீதியில் நிற்குது!

;