பிறந்தநாள்

img

காலத்தை வென்றவர்கள் : சார்லி சாப்ளின் பிறந்தநாள்....

சாப்ளினின் வெற்றிகள் அனைத்துமே அமெரிக்காவில் அமைந்தாலும்,அவர் பிரிட்டிஷ் குடியுரிமையினையே நீட்டித்தார்.... .

;